Про нас

Інформація про діяльність громадської організації "Повноцінне життя"

Мета громадської організації “Повноцінне життя”

1. Головною метою Організації є захист прав та законних інтересів хворих, які мають запальні захворювання кишечника (надалі ЗЗк), та створення сприятливих умов для соціальної адаптації та реабілітаціх таких людей.

 

2. Основними завданнями діяльності Організації є:

 

2.1. Сприяння підвищенню рівня надання медичної допомоги, захист прав та соціальних гарантій хворих із ЗЗК.

 

2.2. Сприяння дяльності медичних працівників та науковців в розробці та впровадженню новихтехнологій в галузі ЗЗК.

 

2.3. Підтримання зв’язків з украхнськими закладами охорони здоров’я, навчальними закладами, міжнародними організаціями, які здійснюють підтримку розвитку мережі з пошмрення інформаційної літератури у сффері ЗЗК.

 

2.4. Збільшення обсягів видавництва та розвиток мережі з поширення інформаційної літератури у сфері ЗЗК.

 

2.5. Впровадження сучасного досввіду провідних іноземних медичних установ з питань лікування ЗЗК та доведення цього досвіду медичній спільності та хворим України.

 

2.6. Захист прав та інтересів хворих із ЗЗК, членів Організації, інших осіб, які підтримують мету та завдання Оргаізації, у відносинах з органами даржавної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, підприємствами та установами, іншими об’єднаннями громадян.

 

2.7. Сприяння впровадженню та реалізації державних міжнародних програм у сфері лікування та профілактики ЗЗК.

 

2.8. Сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового образу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення  соціального догляду за хворими із ЗЗК, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

 

2.9 Участь у заходах зі сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних , місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища хворих із ЗЗК.

 

3. Основними напрямками Організації є:

 

3.1. Представництво інтересів Громадської організації в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 

3.2. Розробка і практичне впровадження програм в сфері лікування та профілактики ЗЗК.

 

3.3. Видавнича діяльність.

 

3.4. Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів.

 

3.5. Проведення заходів для отримання інформації та пропозицій від органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно існуючих нагальних проблем та шляхів їх подолання.

 

3.6. Участь у реалізації державних та міжнародних програм у сфері лікування та профілактики ЗЗК.

 

3.7. Здійснення громадського контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я усіх форм власності та закладів соціального захисту населення усіх форм власності.

 

3.8 Громадськи контроль за проведенням публічних закупівель.

 

4. Для виконання завдань визначених Статутом, Організація у встановленному порядку може:

 

4.1Мати власний сайт, на якому розміщувати матеріали та інформацію згіжно із завданнями Організації.

 

4.2. Організувати гарячу телефонну лінію, створювати окрему рубрику на офіційних сайтах та медичних виданнях з питань проблем охорони здоров’я.

 

4.3. Укладати договори та співпрацювати з іншими громадськими організаціями, утворювати міжнародні спілки, підтримувати міжнародні контакти і зв’язки, створювати науково-дослідницькі, лікувально-реабілітаційні центри та підприємства зі статусом юридочної особи.

 

4.4. Здійснювати міжнародні гуманітарні зв’язки.

 

4.5. Залучати фінансові кошти українських та іноземних фізичних та юридичних осіб для ралізації своєї діяльності.

 

4.6. Організовувати самостійно та разом з іншими структурами приймати участь в організації безоплатних органгіхаційних та культурних заходів, наукових семінарів, курсів підвищення кваліфікації.

 

4.7. Укладати відповідні угоди з зарубієними громадськими організаціями.

 

4.8. Користуватися усіма правами та обов’язками неприбуткової організації.

Контакти

Задайте питання електронною поштою

 

Знайдіть нас у соц. мережах

 

Здоров’я настільки переважує всі блага життя, що воістину здоровий жебрак щасливіший від хворого короля.
Артур Шопенгауер (1788 – 1860), німецький філософ

Адреса і контакти

Тел.: +38-050-382-1309 Сотскова Олена
Тел.: +38-097-665-8577 Олесандра Асєєва
Тел.: +38-097-772-9828 Сучкова Катерина
Ел. пошта: info@gofulllife.com.ua
Facebook: gofulllife

Створено за підтимки біофармацевтичної компанії "Такеда Україна"